Over de ECE website

Het ECE biedt een onafhankelijke wegwijzer en netwerk gericht op energiebesparing in het bedrijfsleven en binnen overheden. Wij werken samen met actieve ondernemers, overheden, branche- en marktpartijen die hun ervaringen en netwerk delen om tot meer energiebesparing te komen.

Lees hier meer over het ECE. Alleen samen met u kunnen we een succes maken van het ECE!

Waar wil je meer informatie over?

Kennisbank GBC

Eén database met alle projecten van de Green Business Clubs, instrumenten en expertise voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving op gebiedsniveau: sinds gisteren staat de Green Business Club Kennisbank online.

Bekijk de website

De Kennisbank kwam tot stand door een samenwerking tussen ExpertiseCentrum Energiebesparing (ECE) en Green Business Club Nederland (GBC NL), samenwerkingspartner van de Dutch Green Building Council.

Geen resultaten gevonden.

Nieuwsarchief

Ga naar het ECE nieuwsarchief.

ECE nieuws

Pilot energiebesparing in de akkerbouw

LTO Noord, Omgevingsdienst Groningen en het ECE zijn gestart met een samenwerkingsproject gericht op de akkerbouw in het kader van de LTO-pilot voor het Expertisecentrum Energiebesparing. Dit project heeft als doel om zicht te krijgen op informatie- en ondersteuningsbehoefte van akkerbouwers op het thema energiebesparing. Verschillende Groningse akkerbouwbedrijven krijgen een aanbod voor een advies- en begeleidingstraject. Een deskundig adviseur kijkt samen met de ondernemer waar energiekosten bespaard kunnen worden. Daarnaast wordt begeleiding geboden bij de keuze voor maatregelen en het beoordelen van offertes. De erkende maatregelen vormen de basis voor het advies.

Met dit aanbod willen de samenwerkende partijen toetsen of bedrijven geïnteresseerd zijn in een dergelijk traject voor de prijs van Euro 350,- En bekijken of deze aanpak daadwerkelijk bijdraagt aan het treffen van maatregelen. Het project loopt tot eind dit jaar. Afhankelijk van het resultaat kunnen andere omgevingsdiensten en LTO Noord deze pilot in een komend jaar opschalen.

Meer weten? Neem dan contact op met Menno Douma, Projecten LTO Noord, mdouma@projectenltonoord.nl

Nationale iconen

Het kabinet is op zoek naar innovatieve helden van Nederland. Het nodigt bedrijven en kennisinstellingen uit om de aanstormende innovaties van Nederland met een groot maatschappelijk en economisch potentieel aan te melden. Minister Kamp van Economische Zaken gaf op 14 april 2016 om 12 uur het startsein voor de zoektocht naar nieuwe Nationale Iconen op de Innovation Expo.

Lees hier meer.

Investeren in energiebesparing loont

Vertegenwoordigers van LTO Noord, het ministerie van Economische Zaken en de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) hebben een intentieverklaring ondertekend over het starten van pilots energiebesparing in de landbouw. De ondertekening was op het pluimvee- en melkveebedrijf van Harrie Kievitsbosch in Raalte.

Kievitsbosch investeerde op zijn bedrijf, dat hij samen met zijn vrouw Joke en zoon Rik runt, in zonnepanelen, ledverlichting en een speciale voorkoeler voor de melkrobot. ‘Boeren zijn zich nog niet bewust van wat er te halen is, wat energiebesparing oplevert’, zegt hij.

Lees hier meer.

MKB Energy CheckUp - de Apeldoornse Aanpak

17 maart 2016

Energiebesparing in het MKB: de Apeldoornse aanpak VNO NCW Midden, gemeente Apeldoorn, Omgevingsdienst Veluwe IJssel, Cornelissen Consulting Services BV en het Expertisecentrum Energiebesparing hebben een intentieverklaring ondertekend om in een pilotproject samen te werken aan energiebesparing in het MKB.

Lees hier meer over de intentieverklaring en de pilot.

Initiatief van de maand

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Expertisecentrum Energiebesparing kiezen elke maand een initiatief van de maand om in het zonnetje te zetten. De samenwerking binnen het gekozen initiatief staat hierbij centraal.

Het initiatief van deze maand is 'Programma Nieuwe Energie' van de Provincie Overijssel.

Dit jaar heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de duur van 2 jaar middelen beschikbaar gesteld voor de Omgevingsdiensten om de energiehandhaving op te pakken. Met deze middelen kan ongeveer één handhaver per RUD worden aangesteld (voor de duur van de financiering). De Overijsselse RUD's is gevraagd om een aanvullend projectplan te maken. Hierin wordt gefocust op twee ambities: de ontwikkeling tot een volwaardige uitvoeringsorganisatie op het gebied van energietoezicht, zodat energiebesparingsmaatregelen integraal onderdeel worden van de werkzaamheden en de ondersteuning van de uitrol van het EnergiePrestatieKeurmerk (EPK).

Dicky van Keulen: "De Overijsselse RUD's ondersteunen hiermee de uitvoering van energiebesparende maatregelen die met de EPK worden gestimuleerd - de wortel -, maar zij zijn daarnaast ook in staat om waar nodig handhavend op te treden - de stok -".

Programmamanager ECE Margreet van Gastel geeft aan: "Voor ondernemers is het lastig om het woud van regelgeving te doorzien en haken af. Kansen blijven hierdoor onbenut. Door de samenwerking, gestimuleerd vanuit het ministerie I&M, kunnen omgevingsdiensten beter in overleg gaan. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen Rijksoverheid, Omgevingsdiensten en ondernemers."

Lees hier meer over het project.

Bent u ook geïnteresseerd in dit project, of weet u een goed initiatief dat in het zonnetje gezet kan worden, laat het ons weten via info@eceonline.nl.

Binnenluchttechniek

VLA en ECE hebben tijdens de netwerkbijeenkomst op 29 september in Zoetermeer het Platform Binnenluchttechniek gelanceerd.

Bekijk het platform hier

Platform Binnenluchttechniek gaat zich ontwikkelen tot centrale vraagbaak voor professionals in de utiliteitssector, zoals ontwerpers, installateurs, onderhoudstechnici (bouwkolomketen), facilitair managers, vastgoedbeheerders (gebouwbeheer), overheid en toezichthouders. Zij kunnen hier alle informatie vinden om enerzijds energiezuinige gebouwen te creëren, waarbij tevens rekening wordt gehouden met het feit dat de kwaliteit van de binnenlucht alleen maar toeneemt.

Samenwerkingspartners

Netwerkbijeenkomst

Contact

  • Heeft u een vraag over het ECE?
  • Wilt u meer weten over de activiteiten van het ECE?
  • Ziet u mogelijkheden tot samenwerking met het ECE?

Neem contact op met één van de ECE teamleden

Algemene contactgegevens:
Bezoekadres: Croeselaan 15, Utrecht
Email: info@eceonline.nl