Evenementen gebouwen

Geen resultaten gevonden.

Erkende maatregelen

Energiebesparing kantoren - erkende maatregelen infographic hier inzien.

Pilotprojecten

VLA

De Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA) heeft al veel energiebesparingsinstrumenten ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld bestekdocumenten voor het Rijksvastgoedbedrijf. De instrumenten appelleren aan het nut van een goed binnenklimaat en gezondheid in gebouwen (‘de waarde van lucht’) via luchttechnische apparaten. De pilot die VLA wil gaan uitvoeren gaat over het ontsluiten van kennis richting eindgebruikers. Hoe zorg je voor energiebesparing zonder dat het ten koste gaat van het binnenklimaat? Hoe krijg je eindgebruikers naar het kennisloket?

De ondertekende intentieverklaring geeft u meer informatie over de samenwerking. U kunt de verklaring hier inzien.

Contactpersoon: Remi Hompe van Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten.

Doorontwikkeling en stimulering gebruik van producten PDH

Het Platform Duurzame Huisvesting (PDH) is een onafhankelijk platform van partijen in de gehele vastgoedketen, waarbinnen samenwerking gestimuleerd wordt om zodoende de utiliteitsbouw te verduurzamen. Het PDH heeft de beschikking over een breed scala aan instrumenten. Door veranderde wet- en regelgeving (erkende maatregelenlijsten) en ontwikkelingen in de markt is nu een update noodzakelijk. Tegelijk bestaat de wens om de PDH achterban meer te activeren door het gebruik van de tools te stimuleren. De update en de activering zijn onderwerp van de pilot die PDH met ECE wil uitvoeren. 

Samenwerkingspartners in deze pilot betreft -naast het Platform Duurzame Huisvesting- de eigenaren en gebruikers van vastgoed, de installatie- en bouwbranche, het ESCo Netwerk en het ECE team.

Planning: ondertekening van de intentieverklaring in januari 2016.

Contactpersoon: Thomas Piessens van Platform Duurzame Huisvesting.

 

GBC

De Green Business Club (GBC) is een formule om bedrijven en gemeenten in een gebied te laten samenwerken in concrete projecten aan verduurzamen van de omgeving (‘van jezelf en van de buren’). Daartoe worden bijvoorbeeld bijeenkomsten georganiseerd voor projectmanagers van bedrijven in een gebied en worden bedrijven ondersteund bij het ontwikkelen van business cases. DGBC wil bij wijze van pilotproject een kennisbank ontwikkelen om bestaande kennis, projecten, business cases en best practices te borgen en deze te voorzien van een goede zoekmachine voor zowel bestaande, als nog op te richten GBCs. De lancering van de kennisbank staat gepland voor het najaar van 2016.

Samenwerkingspartners zijn Dutch Green Building Council (DGBC), Platform Duurzame Huisvesting, Green Business Club NL, lokale partijen en het ECE Team.

Ondertekening van de intentieverklaring vond plaats op 3 februari 2016.

Contactpersoon: Niek Stukje van Dutch Green Building Council.