Pilot Projecten

Sprong Voorwaarts

De pilot van de provincie Gelderland, de Metaalunie en Stichting Adviescentrum Metaal bouwt voort op het Energieplatform, dat Gelderse bedrijven wil samenbrengen, enthousiasmeren tot energiebesparende maatregelen, ontzorgen en de projectmatige aanpak met gebruikte tools opschalen. 

De pilot gaat met name om de vraag welke drijfveren bedrijven hebben om wel of juist niet de keuze te maken om iets aan energiebesparing te doen.

De ondertekende intentieverklaring geeft u meer informatie over de samenwerking. U kunt de verklaring hier inzien.

Contactpersonen: Gerard Wyfker van Koninklijke Metaalunie of Jeannette Levels-Vermeer van Stichting Adviescentrum Metaal.

 

MKB Energy Check Up

De door het Energieadviescentrum ontwikkelde MKB energiescan krijgt een doorontwikkeling. Invullen van deze internettool door de MKB ondernemer leidt allereerst tot vergelijking in energieverbruik met soortgelijke bedrijven (benchmarking). Vervolgvragen leiden naar een lijst van mogelijke (erkende) maatregelen en een drietal offertes van installateurs. Genomen maatregelen komen in een database terecht die benaderbaar is door handhavers die bedrijven bezoeken in het kader van handhaving wet Milieubeheer. Om de gehele ‘keten’ compleet te maken wordt nagedacht over financieringsconstructies die MKB’ers ontzorgen (MKB energieabonnement, een soort ESCo).

imageDe pilot heeft betrekking op de vraag welke communicatiestrategie succesvol in staat is om ondernemers aan te sporen tot energiebesparend gedrag.

Samenwerkingspartners: VNO NCW Midden, CCS adviesbureau, Gemeente Apeldoorn, Omgevingsdienst Veluwe IJssel, RVO en het ECE team.

Intentieverklaring is ondertekend tijdens een bijeenkomst van het Gelders Energieakkoord op 17 maart 2016.

Contactpersoon: Christiaan Lorist van VNO NCW Midden.

 

Marketing Efficiënte Elektrische Aandrijvingen
 

Elektrische aandrijfsystemen zijn goed voor 70% van het energieverbruik in de industrie. Daar is energiewinst te behalen. De deelnemers aan het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijvingen (FEDA, UNETO-VNI) zoeken naar samenwerking om eindgebruikers in de ‘grote’ industrie bewust te maken van de besparingsmogelijkheden en ze aan te zetten tot actie. De pilot is erop gericht de opgedane inzichten door te vertalen naar eindgebruikers in het MKB. Energiebesparing bij deze ondernemers staat vaak niet hoog op hun agenda. Ze weten niet altijd wat mogelijk is en vinden het lastig om stappen te zetten.

 
Het idee is om een aanpak te ontwikkelen om de vraag naar efficiënte elektrische aandrijvingen bij eindgebruikers te vergroten. Uitgangspunt is een marketingaanpak waarbij de beschikbare kennis en instrumenten breed onder de aandacht worden gebracht.

Samenwerkingspartners: FEDA, Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijvingen, Uneto-VNI, Green Deal partners, branches, RUD, provincie, eindgebruikers en het ECE team.

Planning: ondertekening intentieverklaring januari 2016

Contactpersoon: Maarten van Werkhoven van Kennisnetwerk Efficiënte aandrijvingen.