Samenwerkingspartners

- LTO Noord

Lees hier meer.

- Infomil

Lees hier meer.

Informatie rondom de erkende maatregelen lijsten.

- Agroenergiek

Lees hier meer.

Informatie op agroenergiek:

informatie over energiebesparingsmaatregelen en over duurzame energie inclusief rekentools voor een aantal maatregelen om te bepalen of deze maatregel aantrekkelijk is.

Pilot project ECE, LTO en Infomil

Het doel van deze pilot is het ontwikkelen van een aanpak waarmee ondernemers daadwerkelijk worden aangezet tot het nemen van maatregelen. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare informatie, van de samenwerking met de RUD’s en van de bestaande kennisinfrastructu(u)r(en) van de sector. Denk aan de Informatielijn van LTO Noord, de website AgroEnergiek, het RVO-netwerk met de RUD’s, Infomil en LTO Energie. Hiervoor wordt tevens een aantal hulpmiddelen (checklist, factsheets etc.) ontwikkeld. De pilot bestaat uit een aantal deelprojecten. Het eerste deelproject start samen met de RUD IJsselland en richt zich op de melkveehouderij. Het tweede deelproject wordt samen met de Omgevingsdienst Groningen opgezet. Doel is daar om in een aantal gemeenten zowel melkvee-, als akkerbouw- als intensieve veehouderijbedrijven te benaderen. In de pilots wordt nadrukkelijk gekeken naar opschaalbaarheid.

Kaart