1e bijeenkomst

ECE netwerk- en themabijeenkomsten

Partnerorganisaties organiseren in samenwerking met het ECE team een drietal netwerkbijeenkomsten in 2015 en 2016. Doel van deze bijeenkomsten is het netwerk van organisaties en bedrijven rond energiebesparing in Nederland te versterken en uit te nodigen tot onderlinge samenwerking. Lees hier het verslag van de eerste netwerkbijeenkomst.

Naast netwerkbijeenkomsten stimuleert het ECE team (nieuwe) partnerorganisaties tot het organiseren van themabijeenkomsten. Er zijn nog geen themabijeenkomsten georganiseerd.