Brancheorganisaties

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Algemeen
De brancheorganisaties zijn op verschillende manieren betrokken bij energiebesparing in het Nederlandse bedrijfsleven. Zij zijn een belangrijke intermediair om ondernemers te bereiken en dragen bij aan een effectieve uitvoering van beleid.  

VNO-NCW MKB Nederland is de koepel van brancheorganisaties in Nederland. 

  • Metaalunie
  • FME
  • Horeca Nederland
  • LTO Noord