Financiering

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Algemeen
Op het gebied van energiebesparing en innovatie zijn diverse subsidie- en financieringsregelingen van toepassing. De meeste regelingen worden uitgevoerd door RVO.nl, soms zijn ook provinciale of lokale subsidies van toepassing. Een volledig overzicht van alle landelijke regelingen is te vinden via de subsidiewijzer van RVO.nl. Via de financieringswijzer van Antwoord voor Bedrijven zijn ook provinciale en lokale regelingen ontsloten. De Financieringsatlas wijst naast deze subsidies en regelingen ook de weg naar financieringspartners voor krediet en participaties.

Energie Investerings Aftrek (EIA)
Een belangrijke regeling voor energiebesparende maatregelen is de EIA. Het betreft een fiscale regeling, waarmee investeringen in energiebesparing kunnen worden afgetrokken van de winst. Fiscale aftrek is mogelijk voor specifiek omschreven maatregelen uit de Energielijst, maar ook voor maatwerk investeringen als die voldoende besparing opleveren. De Energielijst van EIA en de Milieulijst van MIA/VAMIL zijn tegelijkertijd doorzoekbaar naar subsidiabele investeringen.

Topsector Energieregelingen (TSE)
Jaarlijks worden vanuit de Topsector Energie meerdere regelingen ingezet om innovaties te stimuleren die bijdragen aan groene groei. In de uitvoering werkt RVO.nl nauw samen met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's).

Innovatieregelingen
Op het gebied van innovatie bestaan diverse regelingen, zowel nationaal als internationaal. Een omvangrijk Europees programma is Horizon 2020, waarbinnen een groot aantal thema's en sectoren als prioriteit is benoemd. Voor elk van de onderwerpen is bij RVO.nl een contactpersoon aangewezen om bedrijven en instellingen verder te adviseren.