Wegwijzer naar kennis over energiebesparing

Heel veel kennis voorhanden
Op het gebied van energiebesparing bij bedrijven is heel veel kennis en informatie beschikbaar. Overheden voeren meerdere energiebesparingsprogramma’s en -activiteiten uit, brancheorganisaties en marktpartijen profileren zich met het thema en op tal van plaatsen en vanuit tal van organisaties worden initiatieven ondernomen die zijn gericht op energiebesparing.

Expertisecentrum biedt toegang
In de veelheid aan bronnen en afzenders is het voor eindgebruikers lastig de weg te vinden naar de juiste, objectieve en bruikbare informatie. Het Expertisecentrum energiebesparing heeft niet de mogelijkheden en ook niet de ambitie een centraal kennispunt te zijn. Het ECE wil wel op een overzichtelijke wijze toegang bieden tot relevante informatie. Daarvoor zoekt ECE actief de samenwerking met partijen die een rol kunnen spelen als kennisleverancier. Het ECE wil optimaal gebruik maken van de kennis die bij anderen beschikbaar is.

Hiernaast vind u links naar de kennisbank.