• Nieuwsarchief
  • Kennisbank GBC NL: eerste hulp bij verduurzamen op gebiedsniveau

Kennisbank GBC NL: eerste hulp bij verduurzamen op gebiedsniveau

  • iedereen (publiek zichtbaar)
Kennisbank GBC NL: eerste hulp bij verduurzamen op gebiedsniveau

Eén database met alle voorbeeldprojecten van de Green Business Clubs, tools, onderzoeken en kennisdocumenten voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving op gebiedsniveau: dat moet de Kennisbank van Green Business Club Nederland (GBC NL) worden. Voor de officiële start van de ontwikkeling van de Kennisbank wordt vandaag een samenwerkingsovereenkomst tussen ExpertiseCentrum Energiebesparing (ECE) en GBC NL ondertekend door Margreet van Gastel (ECE), Eline Kik (GBC NL) en Annemarie van Doorn (DGBC).

De behoefte aan een dergelijke database ontstond bij de verschillende Green Business Clubs in Nederland. Dit zijn impactorganisaties van bedrijven en gemeenten in een gebied die samenwerken in concrete projecten aan het verduurzamen van de omgeving, de gebouwen en de eigen bedrijfsvoering. De deelnemende partijen willen graag meer kennis met elkaar uitwisselen, niet alleen tussen de bestaande vijf lokale clubs in Nederland, maar ook met andere samenwerkingsverbanden op gebiedsniveau die graag de omgeving duurzamer willen maken.

Kennisbank
Eline Kik van GBC NL: “Met de Kennisbank en de tools die deze biedt willen we stimuleren dat meer bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen in Nederland besluiten zich te verenigen om aan de verduurzaming te werken van het gebied waar zij gevestigd zijn.”

Samen werken aan ontwikkeling
Voor de ontwikkeling van de Kennisbank werkt Green Business Club Nederland nauw samen met ExpertiseCentrum Energiebesparing. Het ExpertiseCentrum is een netwerk van overheids-, branche- en marktpartners die samen optrekken om bedrijven en organisaties te activeren en stimuleren tot het nemen van stappen op het gebied van efficiënter energiegebruik en energiebesparing. Margreet van Gastel, programmamanager van het ECE: “kennis delen levert energie en geld op”. Het ECE is voortgekomen uit de afspraken uit het Energieakkoord.

Green Business Clubs
Green Business Club Nederland, onderdeel van de Dutch Green Building Council, zet haar kennis in op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling, vaak geïnspireerd op het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL, het verduurzamen van vastgoed en het duurzaam gebruik van de locatie en het pand. Kik vertelt: “Wij verwachten dat we door de samenwerking met ECE een complete database kunnen ontwikkelen met voldoende relevante kennis en tools en zodoende handelingsperspectief biedt om werk te maken van verduurzaming op gebiedsniveau.”

Operationeel in het najaar
Naast Green Business Club NL en het ExperticeCentrum Energiebesparing werken ook de Dutch Green Building Council (DGBC), Platform Duurzame Huisvesting en verschillende lokale partijen mee aan de ontwikkeling van de Kennisbank. De verwachting is dat de Kennisbank in het najaar van 2016 operationeel is.