Nieuwsarchief

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Donderdag 17 maart 2016

Energiebesparing in het MKB: de Apeldoornse aanpak

Op donderdag 17 maart 2016 hebben VNO NCW Midden, gemeente Apeldoorn, Omgevingsdienst Veluwe IJssel, Cornelissen Consulting Services BV en het Expertisecentrum Energiebesparing een intentieverklaring ondertekend om samen te werken aan energiebesparing in het MKB.

Het Expertisecentrum Energiebesparing (ECE) is een praktijkgerichte kennis- en netwerkorganisatie van brancheorganisaties, marktpartijen, kennisinstellingen en overheden die samenwerkenM om het MKB en overheden aan te zetten tot energiebesparende maatregelen. Eén van de kernactiviteiten van het ECE is het uitvoeren van gezamenlijke pilotprojecten, om succesvolle aanpakken te ontwikkelen op basis van de nieuwste kennis en inzichten. Het ECE komt voort uit het Energieakkoord voor Duurzame Groei.

Het pilotproject ‘Apeldoornse aanpak’ richt zich op MKB ondernemers in de binnenstad van Apeldoorn en op industrieterrein Apeldoorn-Noord. Ondernemers wordt de mogelijkheid geboden om door middel van de zogenaamde MKB Energy CheckUp tool inzicht te krijgen in het eigen energieverbruik, het gemiddelde verbruik in de sector, de relevante energiebesparingsmaatregelen en de financieringsmogelijkheden. De pilot, die tot eind 2016 loopt, richt zich met name op de wijze van communiceren met de doelgroep.

imageWethouder Mark Sandmann van de gemeente Apeldoorn: “Apeldoorn wil een duurzame stad zijn. Dat doen we door ons eigen vastgoed te verduurzamen, maar ook anderen te stimuleren om bewuster om te gaan met energie. Ik ben enthousiast over de MKB Energy CheckUp. Bedrijven hebben met dit instrument niet alleen snel inzicht in hun energieverbruik, maar kunnen er ook meteen naar handelen. Zo kunnen we samen het energieverbruik terugdringen en daarmee de CO2 uitstoot.”

Voor VNO-NCW Midden staat in deze aanpak het ontzorgen van ondernemers voorop. “Veel ondernemers zijn zich nog niet bewust van de wettelijke verplichting die ze hebben om energie te besparen. En als het besef er is, ontbreekt de tijd om er iets mee te doen. De online energiescan MKB Energy CheckUp helpt ondernemers in dit hele proces’, zegt Christian Lorist, regiomanager VNO-NCW Midden.

Programmamanager Margreet van Gastel van het ECE team: “dit is een interessante aanpak die begint bij bewustwording van ondernemers dat energiebesparende maatregelen geld en andere voordelen kunnen opleveren en eindigt bij aanreiken van financieringsmogelijkheden voor concrete maatregelen. Maar het meest interessant vind ik de samenwerking van organisaties rondom de doelgroep. Dat kan krachtige, eenduidige boodschappen opleveren. Al met al een aanpak met potentie om brancheorganisaties, ondernemersverenigingen en overheden elders te inspireren tot soortgelijke campagne voor de eigen achterban”.

Klik hier voor meer informatie over de pilot.

 

Woensdag 3 februari 2016

Kennisbank GBC NL: eerste hulp bij verduurzamen op gebiedsniveau

Eén database met alle voorbeeldprojecten van de Green Business Clubs, tools, onderzoeken en kennisdocumenten voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving op gebiedsniveau: dat moet de Kennisbank van Green Business Club Nederland (GBC NL) worden. Voor de officiële start van de ontwikkeling van de Kennisbank werd op 3 februari de samenwerking tussen ExpertiseCentrum Energiebesparing (ECE) en GBC NL vastgelegd met de ondertekening van een intentieverklaring door Margreet van Gastel (ECE), Eline Kik (GBC NL) en Annemarie van Doorn (DGBC).

image

De behoefte aan een dergelijke database ontstond bij de verschillende Green Business Clubs in Nederland. Dit zijn impactorganisaties van bedrijven en gemeenten in een gebied die samenwerken in concrete projecten aan het verduurzamen van de omgeving, de gebouwen en de eigen bedrijfsvoering. De deelnemende partijen willen graag meer kennis met elkaar uitwisselen, niet alleen tussen de bestaande vijf lokale clubs in Nederland, maar ook met andere samenwerkingsverbanden op gebiedsniveau die graag de omgeving duurzamer willen maken.

Eline Kik van GBC NL: “Met de Kennisbank en de tools die deze biedt willen we stimuleren dat meer bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen in Nederland besluiten zich te verenigen om aan de verduurzaming te werken van het gebied waar zij gevestigd zijn.”

Voor de ontwikkeling van de Kennisbank werkt Green Business Club Nederland nauw samen met ExpertiseCentrum Energiebesparing. Het ExpertiseCentrum is een netwerk van overheids-, branche- en marktpartners die samen optrekken om bedrijven en organisaties te activeren en stimuleren tot het nemen van stappen op het gebied van efficiënter energiegebruik en energiebesparing. Margreet van Gastel, programmamanager van het ECE: “kennis delen levert energie en geld op”. Het ECE is voortgekomen uit de afspraken uit het Energieakkoord.

Green Business Club Nederland, onderdeel van de Dutch Green Building Council, zet haar kennis in op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling, vaak geïnspireerd op het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL, het verduurzamen van vastgoed en het duurzaam gebruik van de locatie en het pand. Kik vertelt: “Wij verwachten dat we door de samenwerking met ECE een complete database kunnen ontwikkelen met voldoende relevante kennis en tools en zodoende handelingsperspectief biedt om werk te maken van verduurzaming op gebiedsniveau.”

Naast Green Business Club NL en het ExperticeCentrum Energiebesparing werken ook de Dutch Green Building Council (DGBC), Platform Duurzame Huisvesting en verschillende lokale partijen mee aan de ontwikkeling van de Kennisbank. De verwachting is dat de Kennisbank in het najaar van 2016 operationeel is.

 

Dinsdag 12 januari 2015

Expertisecentrum Energiebesparing opent de deuren

Besparen op energie is slim ondernemerschap. Wat je namelijk niet gebruikt hoef je ook niet te verduurzamen. Aan de slag gaan met energiebesparing en efficiënt energiegebruik is echter geen eenvoudige opgave.

http://www.eceonline.nl/file/download/41769582

Het nieuwe Expertisecentrum Energiebesparing (ECE) ondersteunt en verbindt. Vanaf 12 januari is de website van online. De website is, naast etalage voor projecten, vooral een toegankelijke, onafhankelijke wegwijzer naar reeds bestaande kennis en ervaringen elders. Daarnaast is het ECE een groeiend netwerk van ondernemers, branche- en marktpartijen en overheden die ervaringen en netwerk delen. Een netwerk dat denkt in kansen!

Ga ook in 2016 het gesprek over energiebesparing aan. Het Expertisecentrum Energiebesparing staat open voor nieuwe ideeën voor samenwerking, ontwikkeling en het versnellen van energiebesparing bij bedrijven. Volg het ECE op twitter!

 

Maandag 11 januari 2016

image

Intentieverklaring ondertekend met PDH over het inzetten van het instrumentarium voor split incentives

Het Platform Duurzame Huisvesting (PDH) en het Expertisecentrum Energiebesparing (ECE) hebben een intentieverklaring getekend om samen een pilot te gaan doen met betrekking tot het toepassen van het instrumentarium van het PDH voor issues met split incentives.

Het gaat hierbij om het breder bekend maken van de instrumenten en het faciliteren van het gebruik ervan.

Beide ondertekenaars, Claudia Reiner van PDH en Margreet van Gastel van het ECE, zijn door Duurzaam Gebouwd aan de tand gevoeld over de samenwerking. Het resultaat van dit dubbelinterview leest u hier.

Klik hier voor de tekst van de intentieverklaring. Klik hier voor meer informatie over de pilot.

 

Dinsdag 8 december 2015018.jpg

Intentieverklaring ondertekend met VLA over binnenklimaat en energiebesparing

Op dinsdag 8 december is door de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) en het Expertisecentrum Energiebesparing (ECE) een intentieverklaring getekend voor samenwerking met het ECE in een pilotproject. De samenwerking tussen het ECE en de VLA brengt kennis en kunde van binnenklimaat en energiebesparing samen. Een van de eerste gezamenlijke activiteiten is het uitvoeren van een pilotproject. De pilot richt zich op het ontsluiten van kennis en het breed beschikbaar stellen van instrumenten rond het gebruik van luchttechnische apparaten. Deze zijn reeds ontwikkeld door de VLA en hebben een groot potentieel om te leiden tot een gezonder binnenklimaat en meer energiebesparing in gebouwen bij bedrijven.

Remi Hompe, branchemanager sector utiliteit VLA: “Door deze pilot vergroot de branche haar kennis over binnenklimaat en energiebesparing. Maar wij kijken breder. Wij willen ook een loket zijn voor bedrijven in de markt en andere brancheorganisaties”.

Klik hier voor de tekst van de intentieverklaring. Klik hier voor meer informatie over de pilot.

 

Maandag 23 november 2015  NetbijMetaalunie1.JPG

Eerste netwerkbijeenkomst Nieuwegein

Op 23 november vond de eerste netwerkbijeenkomst van het Expertisecentrum Energiebesparing plaats bij de Koninklijke Metaalunie te Nieuwegein. Ongeveer 30 deelnemers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden waren getuige van de presentatie van zeven pilotprojecten die het ECE de komende maanden wil gaan uitvoeren. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst werd de eerste intentieverklaring ondertekend voor samenwerking tussen Koninklijke Metaalunie, Provincie Gelderland en Stichting Adviescentrum Metaal in een pilotproject 'Sprong Voorwaarts'.

 

Maandag 5 oktober 2015

image

Bezoek aan Minister Kamp

Op maandag 5 oktober bracht ECE programmamanager Margreet van Gastel een bezoek aan Minister Kamp. De twee kennen elkaar uit hun periode als Statenlid in de provincie Gelderland. Margreet zette de doelstelling en werkwijze van het ECE uiteen en bood de Minister een boek aan, nu nog leeg, die ze gedurende haar aanstelling als programmamanager wil laten vullen met tips, reacties en hartekreten van samenwerkingspartners, ten behoeve van haar advies in 2016.