Overheid

  • iedereen (publiek zichtbaar)
Infomil:
Kenniscentrum InfoMil is het centrale informatiepunt voor wet- en regelgeving over milieu en energie. De activiteiten zijn vooral gericht op beleidsmakers en –uitvoerders. InfoMil beschikt over diverse instrumenten zoals erkende maatregelen per sector, de database Energiebesparing & Winst en alle informatie over wet- en regelgeving. Infomil is onderdeel van Rijkswaterstaat.
 
RVO.nl:
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is de Nederlandse beleidsuitvoerder als het gaat om duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Op het gebied van energiebesparing voert RVO.nl een groot aantal programma’s uit. Deels zijn die doelgroepgericht zoals voor industrie, gebouwde omgeving of de agrarische sector. Deels zijn de programma’s gericht op thema’s zoals Duurzame energie, Warmte of Innovatie. Daarnaast voert RVO.nl een groot aantal financiële regelingen uit, waaronder die voor de Energie Investeringsaftrek (EIA).
 
VNG:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft als onderdeel van afspraken in het Energieakkoord ondermeer uitvoering aan het ondersteuningsprogramma energie. Daarvoor werkt ze samen met  gemeenten en hun regionale uitvoeringsdiensten, die projectplannen hebben ingediend om hun activiteiten richting bedrijven te intensiveren.