Pilot: Duurzaam Vastgoed

 • iedereen (publiek zichtbaar)

Doorontwikkeling en stimulering gebruik van producten PDH

Het Platform Duurzame Huisvesting (PDH) is een onafhankelijk platform van partijen in de gehele vastgoedketen, waarbinnen samenwerking gestimuleerd wordt om zodoende de utiliteitsbouw te verduurzamen. Het PDH heeft de beschikking over een breed scala aan instrumenten. Door veranderde wet- en regelgeving (erkende maatregelenlijsten) en ontwikkelingen in de markt is nu een update noodzakelijk. Tegelijk bestaat de wens om de PDH achterban meer te activeren door het gebruik van de tools te stimuleren. De update en de activering zijn onderwerp van de pilot die PDH met ECE wil uitvoeren. 

Het Platform Duurzame Huisvesting (PDH) is trekker van de pilot. De pilot betreft het marktrijp maken van enkele instrumenten voor ondernemers met vastgoed om aan de slag te gaan met het verduurzamen van het vastgoed. In de pilot worden voor meerdere knelpunten in het vastgoed instrumentarium (door)ontwikkeld. De volgende knelpunten staan hierbij centraal: 

 • Kennisgebrek ondernemer m.b.t. besparingsmogelijkheden; 
 • Onbekendheid ondernemers met energiewetgeving (o.a. erkende maatregelen) 
 • financieringsproblematiek die optreedt door de split-incentive 

De pilot is gericht op de vastgoedprofessionals betrokken bij het verduurzamen van vastgoed. Deze professionals zijn bij het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van gebouwgebonden faciliteiten. 

Indirect richt de pilot zich ook op Omgevingsdiensten. Bij het uitvoeren van de toezichthoudende taken treedt deze in contact met huurder en gebruikers van vastgoed. Ook deze partijen zijn gebaat bij hulpmiddelen die binnen deze pilot ontwikkeld worden. 

Met behulp van het Expertisecentrum en de inzet van het Platform wordt gewerkt aan instrumenten die een bijdrage leveren bij het wegnemen van deze belemmeringen. Deze instrumenten zullen bestaan uit een gratis energie QuickScan voor kantoren, een wegwijzer voor wet- en regelgeving, een leidraad voor Bevoegd Gezag en ondernemer in huursituaties en een doorontwikkeling van een Greenlease menukaart. De instrumenten zullen gratis beschikbaar zijn voor eenieder in de vastgoedsector en toegankelijk via de website van het PDH.  

De pilot legt niet enkel de nadruk op de ontwikkeling van dit instrumentarium maar acht het van even groot belang om de instrumenten ook echt onder de aandacht te brengen van de doelgroepen. Hiervoor zal gedurende de pilot ook workshop en ronde tafels met belangrijke spelers in de sector gehouden worden. Het Platform heeft als samenwerkingsverband binnen de vastgoedsector een natuurlijke rol om alle stakeholders zowel binnen maar ook buiten haar achterbannen te informeren als de acceptatie en bekendheid met deze oplosrichtingen te vergroten.  

Resultaten:

 • 23 bestaande instrumenten in de pilots
 • 2370 gebruikers in de toolbox
 • Feedback tool, geen zicht op PJ
 • Kompas energiebesparing in september
 • Quick scan energiebesparing kantoren
 • Handreiking split incentive
 • Green Lease

Contactpersoon: Thomas Piessens van Platform Duurzame Huisvesting.