Pilot: Kennisbank Green Business Clubs

  • iedereen (publiek zichtbaar)

De Green Business Club (GBC) is een formule om bedrijven en gemeenten in een gebied te laten samenwerken in concrete projecten aan verduurzamen van de omgeving (‘van jezelf en van de buren’). Daartoe worden bijvoorbeeld bijeenkomsten georganiseerd voor projectmanagers van bedrijven in een gebied en worden bedrijven ondersteund bij het ontwikkelen van business cases. DGBC wil bij wijze van pilotproject een kennisbank ontwikkelen om bestaande kennis, projecten, business cases en best practices te borgen en deze te voorzien van een goede zoekmachine voor zowel bestaande, als nog op te richten GBCs.

Meer informatie

De GBC Kennisbank wordt door de afdeling Green Business Club (GBC) Nederland van de Dutch Green Buidling Council (DGBC) ontwikkeld. Deze bestaat uit kennis, hulpmiddelen/tools, expertise en voorbeeldprojecten voor lokale GBC’s op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling geïnspireerd op het verduurzamen van vastgoed en duurzaam gebruik van de locatie en het pand.

Doelstelling:

Het doel van de kennisbank is om praktische voorbeelden en tools te bieden aan bestaande, of potentiële, lokale GBC’s. Het is een verzameling van best practices van de bestaande GBC’s en haar participanten die andere lokale GBC’s ondersteunt om versneld en effectief duurzame maatregelen te initiëren en te implementeren. 

Concreet zou de kennisbank ervoor moeten zorgen dat meer bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen in Nederland besluiten zich te verenigen om aan de verduurzaming te werken van het gebied waar zij gevestigd zijn. De kennisbank inspireert hen hiertoe en vertelt hoe dit aan te pakken: zowel procesmatig, als inhoudelijk. 

De Kennisbank is het middel voor organisatie en samenwerkingsvormen om invulling te geven aan een intentieverklaring, bestaande klimaatdoelstellingen en/of vastgesteld klimaatbeleid. Voor bestaande GBC’s dient de kennisbank te leiden tot het gemakkelijker uitvoeren van meer concrete projecten en het invullen van de vastgestelde ambitie. Doordat business cases, de juiste contacten, tips en tricks voor handen zijn.

Doelgroepen

De kennisbank richt zich op alle organisaties in Nederland die voornemens zijn eigen huisvesting en de directe omgeving te verduurzamen. De primaire doelgroep zijn eindgebruikers en gemeenten.

De initiële focus ligt op de bestaande, en in oprichting zijnde, lokale GBC’s en potentiële nieuwe GBC’s. Hierin worden andere gebiedsgerichte samenwerkingsvormen ook meegenomen

Samenwerkingspartners

De afdeling GBC NL werkt samen met andere afdeling van de DGBC en de lokale programmamanagers om de kennis en ervaringen rondom gedane projecten op te halen en te publiceren. ECE en RVO.nl ondersteunt het projectteam op het gebied van communicatie en het aanleveren van beschikbare tools en kennis voor gebiedsgerichte samenwerking. 

Resultaten:

  • Kennisbank met goede voorbeelden
  • 5 potentiële GBC’s

Ondertekening van de intentieverklaring vond plaats op 3 februari 2016.

Contactpersoon: Niek Stukje van Dutch Green Building Council.