Pilot: MKB Energy Check Up

  • iedereen (publiek zichtbaar)

De pilot heeft betrekking op de vraag welke communicatiestrategie succesvol in staat is om ondernemers aan te sporen tot energiebesparend gedrag.

De pilot betreft een integrale aanpak voor Apeldoornse MKB ondernemers om energie te besparen in het eigen pand: van bewustwording tot financiering. Met hulp van de MKB Energy CheckUp scan krijgen ondernemers inzicht in het eigen energieverbruik, het gemiddelde verbruik in de sector, de relevante energiebesparingsmaatregelen en eventuele financieringsmogelijkheden. De scan is gratis beschikbaar voor iedereen op de website.

 

De pilot gaat niet zozeer over gebruik van de tool, maar over de wijze van benaderen en ondersteunen van ondernemers om niet alleen de scan in te vullen maar uiteindelijk ook daadwerkelijk over te gaan op het nemen van energiebesparende maatregelen. 

 

De in de pilot ingezette promotie- en ondersteuningsaanpak is gebaseerd op de volgende hypotheses:

* Er is een informatiebijeenkomst nodig. Een uitnodiging aan ondernemers voor zo’n informatiebijeenkomst wint aan kracht als ze eenduidig vanuit verschillende belanghebbende afzenders komen;

* De inzet van intermediaire ondernemersverenigingen kan de boodschap versterken;

* De inzet van invloedrijke collega-ondernemers met voorbeeldgedrag kan zorgen voor peer pressure;

* Ontzorging verlaagt de drempel om in actie te komen. Het aanbod van gratis junior-adviseurs kan ondernemers over de streep helpen om zowel de scan in te vullen als offertes aan te vragen;

* De directe betrokkenheid van lokale (en dus bekende) installateurs en -bouwbedrijven nodigt ondernemers uit om offertes aan te vragen bij (hen bekende) collega ondernemers;

* Het aanreiken van financieringsmogelijkheden helpt ondernemers over de streep om maatregelen te nemen;

* De wetenschap dat je via deze aanpak voldoet aan je wettelijke verplichting om energie te besparen helpt ondernemers over de streep.

 

Doelgroepen

 

De pilot is gericht op de in totaal 625 ondernemers in de binnenstad van Apeldoorn en op het industrieterrein Apeldoorn-Noord: eigenaren en gebruikers van kantoorpanden in het midden- en kleinbedrijf of met gebouwen in de horeca, dienstverlening, food, non-food en retail.

 

Indirect beschouwen de pilotpartners ook de installatiebedrijven en bouwbedrijven binnen een straal van 20km rond Apeldoorn, als doelgroep.

 

Doelstellingen

 

Pilotpartners hebben de volgende doelstellingen geformuleerd:

* Alle 625 ondernemers in de binnenstad van Apeldoorn en op het industrieterrein Apeldoorn-Noord zijn voor het eind van 2016 actief geïnformeerd over de voordelen om de MKB  Energy Check Up in te vullen, met of zonder hulp van een junior-adviseur;

* 80% van de ondernemers is eind 2016 bekend met de MKB Energy Check Up;

* 40% van de ondernemers hebben één van beide informatiebijeenkomst bezocht;

* 35% van alle ondernemers uit de doelgroep vult de tool in 2016 in;

* 50% van de ondernemers die de scan heeft ingevuld vraagt één of meerdere offertes aan bij een installateur of bouwbedrijf;

* Eind oktober 2016 bestaat de pool van deelnemende  installateurs en bouwondernemingen uit minimaal 10 bedrijven;

* Gedurende 80% van de looptijd van de pilot is er adviescapaciteit uit de pool van junior-adviseurs beschikbaar;

* 45% van de ondernemers heeft uiterlijk maart 2017 aangegeven investeringsplannen te hebben (uitgevoerd).

Samenwerkingspartners

 

* VNO NCW Midden

* Gemeente Apeldoorn

* Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)

* CCS Energieadvies

* Expertisecentrum Energiebesparing

Intentieverklaring is ondertekend tijdens een bijeenkomst van het Gelders Energieakkoord op 17 maart 2016.

Resultaten:

  • Online energiebesparingstool
  • Praktisch stappenplan communicatie
  • Informatiebijeenkomsten voor ondernemers op twee bedrijventerreinen in Apeldoorn
  • Pool van junior-adviseurs ter ondersteuning
  • Betrokkenheid van lokale ondernemersverenigingen en installatiebedrijven

Contactpersoon: Christiaan Lorist van VNO NCW Midden.