Pilotprojecten, in uitvoering en in ontwikkeling

Het ECE ondersteunt een aantal pilotprojecten. Dit zijn energiebesparingsprojecten die partnerorganisaties van het ECE hebben ontwikkeld en ook door deze partijen worden uitgevoerd. Het ECE heeft zich daarbij aangesloten om de projecten te versterken met kennis, contacten en communicatiemiddelen. Het zijn pilots omdat het ECE in 2016 nog in een fase verkeert waarin de nadruk ligt op leren. Leren over effectieve werkwijzen en over de geschikte modus om (het netwerk van) partners te ondersteunen.

Klik hiernaast naar de pilotprojecten die op dit moment in uitvoering, dan wel in ontwikkeling zijn. Bij elke pilot vind u een contactpersoon voor nadere informatie. U kunt bij elke pilot eventueel reacties of tips achterlaten.