Pilot: Sprong Voorwaarts

  • iedereen (publiek zichtbaar)
Pilot: Sprong Voorwaarts

Partijen zijn actief gaan samenwerken om metaalbedrijven in de provincie Gelderland aan te zetten tot het treffen van energiebesparende maatregelen. Belangrijk onderdeel van dit project is een onderzoek naar de (ontbrekende) drijfveren van ondernemers om wel of niet te investeren in energiebesparing.

De pilot van de provincie Gelderland, de Metaalunie en Stichting Adviescentrum Metaal bouwt voort op het Energieplatform, dat Gelderse bedrijven wil samenbrengen, enthousiasmeren tot energiebesparende maatregelen, ontzorgen en de projectmatige aanpak met gebruikte tools opschalen. 

Resultaat:

Rapportage met ervaringen en lessen uit de aanpak en de tools die daarbij kunnen worden ingezet, zoals door SAM ontwikkeld voor Metaalunie en het Energiecentrum MKB (juli 2016).  Concreet bereik:

  • 1500 bedrijven
  • 3 respondenten
  • Individuele aanpak
  • 120 respondenten
  • Werkbezoeken met presentaties voor andere ondernemers
  • Vraag valt tegen

 Kansen voor opschaling na 2016 (bereik doelgroep, andere doelgroepen, andere regio’s) 

Een goed communicatie/actieplan zou aan de wieg moeten staan voor opschaling. Onderzoek naar de factoren waardoor de ondernemer getriggerd raakt helpt hierbij. Nu blijkt dat ondernemers vooral het nut zien als ze 1 op 1 aan tafel zitten met een adviseur. Maar dat is vrij kostbaar.  Een goed verdienmodel zou beschikbaar moeten komen. Nu worden nog een aantal acties los uitgevoerd, er zou meer samenhang moeten zijn en hier de communicatie op af stemmen. 

De ondertekende intentieverklaring geeft u meer informatie over de samenwerking. U kunt de verklaring hier inzien.

Contactpersonen: Gerard Wyfker van Koninklijke Metaalunie of Jeannette Levels-Vermeer van Stichting Adviescentrum Metaal.