Pilot: Klimaatinstallaties

  • iedereen (publiek zichtbaar)

De Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA) heeft al veel energiebesparingsinstrumenten ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld bestekdocumenten voor het Rijksvastgoedbedrijf. De instrumenten appelleren aan het nut van een goed binnenklimaat en gezondheid in gebouwen (‘de waarde van lucht’) via luchttechnische apparaten. De pilot die VLA wil gaan uitvoeren gaat over het ontsluiten van kennis richting eindgebruikers. Hoe zorg je voor energiebesparing zonder dat het ten koste gaat van het binnenklimaat? Hoe krijg je eindgebruikers naar het kennisloket?

Binnen VLA is veel kennis beschikbaar over luchtinstallaties. Die kennis willen we actief delen en beschikbaar stellen voor ontwerpers, installateurs, onderhoudstechnici (bouwkolomketen), facilitair managers, gebouwgebruikers en toezichthouders. Het doel hiervan is bewustwording creëren bij de bewuste doelgroepen over de werking van luchtinstallaties. Een goed ingestelde luchtinstallatie draagt bij aan: 

  • Het creëren van een gezond binnenklimaat  [gezondheid] 
  • Het verlengen van de levenscyclus van de luchtbehandelingsinstallatie [duurzaamheid]  
  • Het energiezuinig verversen van de binnenlucht [energiebesparing] 
  • Een optimaal binnenklimaat [comfort] 

In veel utiliteitsgebouwen is wel een luchtinstallatie aanwezig maar wordt geen maximaal rendement bereikt. Het optimaal functioneren van luchttechnische apparaten stelt eisen aan: 

  • het ontwerp 
  • de installatie en montage van het systeem 
  • onderhoud en beheer van het systeem 

De leveranciers van luchttechnische apparaten ervaren dat er in de verschillende fasen -van ontwerp tot beheer van luchtinstallaties- mogelijkheden zijn voor verbetering.

Resultaten:

  • Lancering platform en website
  • Roadmap bijeenkomsten over nieuwe doelstellingen en te bereiken acties met diverse samenwerkingspartijen

De ondertekende intentieverklaring geeft u meer informatie over de samenwerking. U kunt de verklaring hier inzien.

Contactpersoon: Remi Hompe van Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten.