Wat doet het ECE

 • iedereen (publiek zichtbaar)

Het is ECE ontplooit drie typen activiteiten in 2016:

 1. Stimuleren
  Het ECE ondersteunt in 2015-2016 projecten van ECE partners, gericht op stimulering van energiebesparing bij doelgroepen. Het doel van het ondersteunen van deze ‘pilotprojecten’ is in eerste instantie om praktische ervaring op te doen met vernieuwende werkwijzen en –communicatieboodschappen voor de doelgroepen van het ECE en de vormgeving van succesvolle samenwerking tussen het ECE team en intermediaire organisaties.
   
 2. Kennis ontsluiten
  Naast -en ter ondersteuning van- de stimulerende activiteiten wil het ECE tevens bestaande kennis, ervaringen en activiteiten van intermediaire organisaties ontsluiten. Het gaat dan om het samenbrengen, stroomlijnen, waar nodig toepassingsgericht maken en vervolgens etaleren. De kennisbank op deze website stimuleert ontwikkeling en verspreiding van eenduidige en consistente communicatieboodschappen door intermediaire organisaties. Het ECE logo ondersteunt de onafhankelijke uitstraling van deze kennis.
   
 3. Netwerken
  Het ECE team organiseert netwerkactiviteiten of sluit aan bij bijeenkomsten van intermediairs om partijen te enthousiasmeren en aan te zetten tot samenwerking en afstemming. Het ECE netwerk kan als voedingsbodem leiden tot vernieuwende werkwijzen, dienstverlening en producten in ‘de markt’.